Vitajte na stránke bpmarea.sk

BPM AREA SK
BPM AREA

 


Spoločnosť BPM AREA SK poskytuje komplexné služby v oblasti informačných technológií. Zameriavame sa na oblasť tvorby, vývoja a prevádzky webstránok, mobilných aplikácií. Služby realizujeme v širokom rosahu od plánovania, projektovania, kreativity, produkcie...
Spoločnosť BPM AREA SK má od 14. apríla 2021 priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku - číslo osvedčenia 353/2021_RSP

SLUŽBY

Služby


Tvorba

Vytvárame webstránky, aplikácie podľa vašich predstáv.

Prevádzka

Zabezpečujeme prevádzku, administráciu ..., všetko čo bude potrebné .

Grafické návrhy

Navrhujeme, upravujeme, pripravujeme a realizujeme ich produkciu.

Naša práca

Od nás dostanete iba to najlepšie.

Kontakt


BPM AREA SK s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
IČO: 53 592 930, IČ DPH: SK2121425416
reg.: Obch. Reg. Okres. Súd BB: Odd.: Sro, Vložka číslo: 40743/S
Číslo osvedčenia 353/2021_RSP

+421 905 927 157


Pomoc a poskytovaná podpora EU :: PROGRAM SLOVENSKO :: MPSVaR SR

FEUPROGRAM SLOVENSKOMPSVaR SR